March 08, 2021

Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA)-Palawan