Jan 19, 2021

Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (Kasama-TK) and Anak Pawis-Palawan.