Image courtesy of Reyson Lee and DepEd Philippines

The Department of Education (DepEd) denied Friday it has approved a learning module for students circulating online that contains malicious word usage with sexual undertones.

In a statement released on Facebook, the education department said it has no role in the creation of the module.

“Nais ipabatid at linawin ng Kagawaran ng Edukasyon na ang kumakalat na viral na larawan ng pahina ng modyuls na naglalaman ng ‘di kaaya-ayang paggamit ng ilang salita ay hindi nagmula at hindi inilimbag ng Kagawaran,” it stated.

A photo of a page in a Philosophy subject module showed a multiple choice-type of question where the answer choices used names that had sexual undertones or double meaning.

The DepEd said they have yet to distribute the department’s own modules for the opening of classes.

 

 

“Ang mga kagamitang pang-edukasyon sa mga pampublikong paaralan ay dumaraan sa masusing proseso upang matiyak ang kalidad nito sa tulong ng aming education specialists. Dagdag pa rito, ang aming modyuls ay hindi pa pormal na nagagamit ng mga mag-aaral sapagkat magsisimula pa lamang ang pamamahagi nito sa pagbubukas ng klase sa Oktubre 5,” it stated.

Meanwhile, the department also said they have already determined that the module came from a Catholic school in Zambales, and said it wil take action against the school.

“Gayumpaman, ang ganitong uri ng maling gawain ay walang puwang sa anomang kagamitang pang-edukasyon ng Kagawaran, pampubliko man o pribado. Makaaasa ang publiko na gagawin ng DepEd ang mga legal na hakbang upang tugunan ang kamaliang ito,” it stated.

“Sa tulong ng Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act, patuloy na isinusulong ng DepEd ang kagandahang-asal at tamang pag-uugali hindi lamang sa aming mag-aaral, kundi maging sa bawat kawani ng aming basic education institutions,” it added.