Bawat isa may sariling kaisipan, sariling decision at pagpili ng iboboto. Karapatan yan na dapat igalang. Subalit tungkulin ng bawat isa na hanapin ang tama at totoo, ang katotohanan. Magsuri baka nagpadala siya sa maling akala, bias o prejudice o fake news o pansariling interes o iba pang makasariling batayan.

What is the TRUTH? There are always 3 sides to an argument: my side, your side and the side of truth that alone matters. Ang tama at totoo, ito ang dapat hanapin at sundin upang tayo’y maging anak ng liwanag at hindi ng kadiliman na naliligaw ng landas at tungo sa kapahamakan.

Kaya kailangan magsuri, mag self examination:

  1. May bias ba ako o prejudice dala ng selfish interests o unresolved issues dala ng sama ng loob dahil nasagasaan ang interes o pakinabang ko? Kailangan maging malaya muna ako sa mga bagay na ito para maging OPEN sa side of TRUTH.

Totoo itong proverb: we look at things the way we are, not as they are. We only want to hear what we want to, sabi ng kanta. Kaya kailangan ang freedom and openness. Wag sarado ang isipan (opinionated) at maging fanatic na loyalist.

  1. Kailangan ang SINCERITY para meron kang sense of right and wrong at sense of common good upang kaya mong isakrifisyo ang sariling interes at your side of the argument for the side of TRUTH.
  2. Gamitin ang pananampataya that will guide you and give you WISDOM from the Holy Spirit. This will guide you to find and follow the TRUTH that will set us free. You will become a responsible and intelligent voter, a good useful citizen and a good Christian na makaDiyos, makabayan, makatao at makakalikasan.

May Jesus grant us the gifts openness, sincerity and courage to live by the TRUTH!

Previous articleFour PSU grads pass midwifery exams
Next articleIsang bahay sa Brgy. San Pedro pinasok ng magnanakaw, tatlong cellphone at P1,000 natangay