Aug 6, 2020

Samahan ng Manggagawa sa Balatasan (SAMASABALATASAN)