Oct 27, 2020

OB-Gyne Ward of the Ospital ng Palawan (ONP)