Sep 29, 2020

Mobile Blood Donation: Sa bawat patak ng dugo katumbas ay buhay