Upang makaiwas sa multa ay muling pinaalalahanan ng Provincial Treasurer’s Office (PTO) ang mga residente na nagmamay-ari ng mga ari-ariang hindi natitinag sa lalawigan na magbayad ng kanilang buwis ng ayon sa itinakdang araw para sa taong 2022.

Ayon sa treasurer’s office sa pamamagitan ng Provincial Information Office (PIO) ng pamahalaang lalawigan, ang amilyar ay buwis na ipinapatong sa mga ari-ariang hindi natitinag gaya ng lupa, bahay, gusali, at mga makinarya kung saan ito ay binubuo ng 1% Basic Tax at 1% Special Education Fund (S.E.F.).

Ayon sa PTO, kapag nagbayad sa itinakdang petsa, maaaring makakuha ng 10% diskwento ang mga indibidwal ng kabuuang buwis o isang taong bayad kung ito ay babayaran hanggang Marso 31, 2022.

Para naman sa mga hindi makapagbabayad sa itinakdang oras na may diskwento, may kaukulang multa na 2% sa bawat buwan o hindi lalagpas ng 36 months o 72% base sa umiiral na Sec. 76 ng Provincial Tax Code.

Sa mga nagnanais naman na magbayad quarterly, maaaring magbayad sa mga sumusunod na iskedyul:

  • 1st Quarter – January 1 to March 31, 2022
  • 2nd Quarter – April 1 to June 30, 2022
  • 3rd Quarter – July 1 to September 30, 2022
  • 4th Quarter – October 1 to December 31, 2022

Paalala ng treasurer’s office sa mga magbabayad ng amilyar, kinakailangan nilang dalhin ang nakaraang taong resibo, computation mula sa Municipal Treasurer’s Office o tax clearance.

Sa pahayag pa nito, mandato ng isang lokal na pamahalaan na mangolekta ng real property tax o buwis para sa mga ari-ariang hindi natitinag.

Obligasyon naman ng mamamayan na magbayad ng buwis sa itinakdang panahon. Sa pamamagitan ng buwis na nakokolekta ay naipatutupad ang iba’t-ibang proyekto at serbisyo ng pamahalaan.

Para sa iba pang katanungan o impormasyong nais malaman, maaring tumungo sa mga tanggapan ng Ingat-Yaman sa mga munisipyo sa lalawigan o sa Provincial Treasurer’s Office sa gusaling kapitolyo.