Naglabas ng isang kautusan para sa pansamantalang pag-suspende sa lahat ng mga indibidwal at mga bangkang bibiyahe papunta sa mga isla ng Algeceras, Concepcion, at Quiniluban sa bayan ng Agutaya at pabalik sa Manamoc sa bayan ng Cuyo si officer-in-charge punong bayan Rhalie T. Gacayan ngayong Martes, Marso 30.

Ayon kay Gacayan, ito ay naglalayon na mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng COVID-19 sa kaniyang nasasakupang barangay.

Aniya, ito ay may kaugnayan din sa tatlong residente ng Quiniluban na nanggaling sa bayan ng Coron at sa lalawigan ng Mindoro na nag-positibo sa rapid test na ginawa sa Quinluban group of islands noong Marso 29. Ang tatlo ay kasalukuyang inoobserbahan sa isang isolation facility sa Brgy. Algeceras habang patuloy naman ang isinasagawang contact tracing ng health officials.

Kaugnay nito, ang pinapayagan lamang na maglayag ay ang mga nasa essential supplies tulad ng maghahatid ng tubig at pagkain ngunit hanggang aplaya lamang.

Ang mga taong maghahatid naman ay kailangan munang kumuha ng BHERT (Barangay Health Emergency Response Team) certification mula sa barangay health station ng Manamoc bago makapag-deliver.

Ang pansamantalang pagkansela ng biyahe papasok at palabas ng Manamoc ay magtatagal hanggang sa Abril 13 o hanggang sa mag-negatibo sa RT-PCR test ang mga indibidwal na nag-positibo sa rapid test.