Another China Coast Guard (CCG) vessel was spotted inside the West Philippine Sea (WPS) near El Nido town on Tuesday, July 2.

Stanford University’s Gordian Knot Center for National Security Innovation head and Sealight Director Ray Powell said in a post on his X account on Tuesday, July 2, that CCG vessel 3302 was seen “conducting intrusive patrol ~40nm west of Palawan in the Philippines’ exclusive economic zone.”

This came a week after CCG’s biggest vessel, 5901, dubbed the “monster ship,” was also spotted near El Nido after sailing around the WPS.

Powell, a retired US Air Force officer who is constantly monitoring developments in the West Philippine Sea, also said Chinese vessels intruding in the WPS have been steadily increasing recently.

On Monday, he also said CCG ships were seen passing near five Philippine-held features in the Spratly Islands while “conducting resupply cruises to its outposts in the Spratly Islands.”

He said Sansha 2 Hao and San Sha Zhi Fa 301 were first monitored passing Pag-asa Island on Sunday morning. Two other ships were also seen near Patag Island, Lawak Island, Sabina (Escoda) Shoal, and Ayungin Shoal.

Aside from the WPS, the two CCG ships were also monitored passing within 60 nautical miles of Malaysia’s coastline on Monday, in what Powell described as China’s attempt “to assert the southern extent of Beijing’s maritime claims.”

In addition to the CCG ships, the People’s Liberation Army Navy’s (PLAN) aircraft carrier Shandong was also spotted off the western coast of Luzon.

China’s state-controlled Global Times said on Sunday that the aircraft carrier “recently arrived” about 200 nautical miles away from Luzon or within the edge of the West Philippine Sea.

Powell, however, said it is hard to pinpoint the exact location of the ship as its automatic identification system (AIS) is turned off, which is deemed normal among navy vessels.

*** BASAHIN SA WIKANG FILIPINO ***

Isa pang China Coast Guard vessel, namataan sa WPS malapit sa El Nido

Isa pang China Coast Guard (CCG) vessel ang kailan lang ay namataan sa West Philippine Sea (WPS), malapit sa bayan ng El Nido, ayon kay Ray Powell, ang head ng Gordian Knot Center for National Security Innovation ng Stanford University at director ng Sealight.

Sa kanyang post sa X (dating Twitter), sinabi niya na noong Martes, July 2, ay namataan CCG vessel 3302 na “conducting intrusive patrol—40nm west of Palawan in the Philippines’ exclusive economic zone.”

Ito ay isang linggo matapos na mapansin din ang pinakamalaking barko ng CCG, ang 5901 o kilala bilang “monster ship,” malapit din sa El Nido matapos maglayag sa paligid ng WPS.

Si Powell, isang retiradong opisyal ng U.S. Air Force na patuloy na nagmamanman sa mga pangyayari sa WPS, ay inihayag din na ang bilang ng mga Chinese vessel na pumapasok sa disputed waters ay patuloy na dumarami sa mga nakalipas na panahon.

Noong Lunes, July 1, sinabi rin niya na mga barko ng CCG ang nakita na dumaraan malapit sa limang feature na kontrolado ng Pilipinas habang “nagpapatrolya papunta sa mga post na ito sa Spratly Islands.”

Sinabi niya na ang Sansha 2 Hao at San Sha Zhi Fa 301 ay unang nakitang dumaan sa Pag-asa Island noong Linggo ng umaga. Dalawang iba pang barko ang nakita rin malapit sa Patag Island, Lawak Island, Sabina (Escoda) Shoal, at Ayungin Shoal.

Bukod sa WPS, ang dalawang barko ng CCG ay dumaraan rin sa loob ng 60 nautical miles mula sa coastline ng Malaysia noong Lunes, sa ginagawang hakbang ng Tsina “upang ipakita ang katimugang saklaw ng Beijing’s maritime claims.”

Bukod sa mga barko ng CCG, ang aircraft carrier ng People’s Liberation Army Navy (PLAN) na Shandong ay nakita rin sa kanlurang baybayin ng Luzon.

Sinabi ng China state-controlled Global Times noong Linggo na kamakailan lamang dumating ang aircraft carrier mga 200 nautical miles mula sa Luzon o malapit sa gilid ng WPS.

Gayunman, sinabi ni Powell na mahirap masiguro ang eksaktong lokasyon ng barko dahil patay ang kanilang automatic identification system (AIS), na normal na sa mga military vessel.