Aside from riding their bikes, the volunteer bikers gives back to its community by helping out cleaning the environment. (Photo courtesy of the official Facebook page of RTNMC)

 

Some 24 bikers joined the “Padyakan Para sa Kalikasan” in support of the Rio Tuba Nickel Mining Corporation’s (RTNMC) celebration of the World Bicycle Day on June 3.

Environmental Compliance Officer Analyn Hasim said the activity was joined by the local bikers group RT Padyak composed mostly of company employees biking from townsite proper to Gadsan bridge for first stop then followed to mangrove area in RTN pier site.

“Ang RTN ay mayroong commitment sa environment, at ang pagsasagawa ng mga activities katulad ng padyakan ay isa sa mga paraan ng RTN upang maipakita ang commitment nito on environmental protection. Isa rin sa mga hangarin ni RTN ay ma-involve ang mga empleyado at community upang maitaas ang antas ng kanilang kamalayan sa kalikasan at sa pangangalaga nito.” she said.

 

Some of the bikers waiting for the start of “Padyakan Para sa Kalikasan” in celebration of the World Bicycle Day. (Photo courtesy of the official Facebook page of RTNMC)

Padyakan is the third biking activity organized by RTNMC following the Padyakan para sa Bakawan wave one and two in 2019.

Despite the current pandemic threat, Hasim said that the commitment to the environment must be maintained. She said that this activity also reminds everyone of how cycling helps to curb human carbon emission while boosting physical and mental health at the same time.

“Kahit nakatuon ang ating atensyon sa pagharap sa COVID-19, hindi dapat natin kinakalimutan ang moral responsibility natin sa ating kalikasan. Ang World Bicycle Day ay isang magandang avenue para ma i-promote ang potential ng pagbibisekleta sa ating kalusugan at sa environment. Bukod sa magandang dulot nito sa ating katawan at kaisipan, ito rin ay isang madali at mabuting paraan para makatulong sa kalikasan,” she said.

 

(Photo courtesy of the official Facebook page of RTNMC)

Hasim said that the company is also set to conduct other environmental-related activities such as plogging, tree planting, nature scavenger hunt, and coastal cleanup in celebration of the Philippine Environment Month.