Tamang Paraan ng Paglalagay ng Make-up

Ang tamang paglalagay ng make-up


1. Hugasan ang mukha gamit ang facial soap o cleanser. Piliin ang produktong babagay sa skin mo, oily ka ba? normal o dry?
2. Maglagay ng moisturizer at hayaan ito sa loob ng 5 minuto bago mag apply ng make up.
3. Mag apply ng foundation sa mukha, mula sa hairline pababa sa chin, lagyan din ang leeg.
4. Maglagay ng concealer kung kinakailangan.
5. Shape your kilay.
6. Maglagay ng eye shadow, eyeliner, mascara, at blush on.
7. Maglagay din ng loose powder o pressed powder.
8. Shape your lips gamit ang lip liner. Maglagay ng lipstick at lip gloss para hindi magdry
ang lips.

make up2

Tamang Make-up Kung Gusto Mo Ng Sporty, Sexy, Elegant, Corporate at Daytime

SPORTY LOOK

Kung mahilig ka sa sports, ito ang bagay sa iyo, halimbawa kung pupunta ka sa clubhouse,
mall o sports arena.
1. Foundation
2. Concealer (kung kinakailangan lang)
3. Powder (matte dapat)
4. Blush
5. Fill in eyebrows
6. Mascara (curl lashes first bago mag apply)
7. Lipstick (sheen or gloss)

SEXY LOOK

Kung ito ang type mong make-up, dapat kaya mo itong i-carry, kasi may binabagayan ito.
Hindi naman kinakailangang magsuot ka ng sexy clothes o mag expose ng skin para magmukhang sexy. Kadalasan kasi, sexiness stems from confidence.

1. Foundation
2. Concealer
3. Powder (slight sheen)
4. Blush- coordinate with lip color
5. Fill in eyebrows
6. Eye shadow
7. Eyeliner- highlight, shade as needed with dark brown, gray or black eyeliner, increase thickness or liner
8. Mascara- subukan mo ring gumamit ng false eyelashes
9. Lip color
make up1
DAYTIME LOOK

Kung ikaw ay may likas na ganda, bagay sa iyo ito. Kung pupunta ka sa simbahan, lunch party, o lunch date with your spouse o boyfriend.

1. Foundation
2. Concealer (kung kung kinakailangan lang)
3. Powder
4. Blush
5. Fill in eyebrows
6. Eye shadow (brownish shade for eyelid)
7. Mascara
8. Lipstick (soft, natural color)

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published.