How Learning A New Language Can Change Your World

COMMUNICATION  is “lit”, “dope”,”petmalu”, “fire”, or any other millennial slang word for cool. Being able to communicate and share information…

Sa Ngalan Ng Wika

Noong nakaraang patimpalak ng Miss Universe dito sa atin ay naging mainit ang usapan tungkol sa paggaamit ng interpreter o…

Sa Ngalan ng Wika

Noong nakaraang patimpalak ng Miss Universe dito sa atin ay naging mainit ang usapan tungkol sa paggaamit ng interpreter o…