Prov’l Board approves Palawan’s Php 2.3B project for 2017

Provincial government plans to help PAGASA during natural weather disturbances


In today’s Cuyuno session of the Palawan Provincial Board, the legislative body has approved the Php 2.3B local expenditure program of the province of Palawan for 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compared to 2016, the 2017 budget has increased by 8.6% or by around Php250M, according to Board Member Leoncio Ola, Chairman of the Appropriation’s Committee, during his report prior to final approval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara ra mabael nga diperensya sa mga pondo. May mga bagong budget lamang nga agseled, labi pa ang ingkokon para sa pagbalik y ang 100 thousand kada barangay na kung adin, ingbalik y ang opisina ang barangay, aga kantidad y 36.7 million,” Ola said.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It can be recalled that the aid to barangays has been “terminated” by the provincial government since 2014. Ola said the provincial government must approve first the barangay projects to which the “aid” must be allocated.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinapagawa ko na sa local finance [committe] yung guidelines, kailangan siyempre. Kung kinakailangan na i-require sila na mag-submit ng program of works, mag-submit sila sa amin,” Ola added.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola did not specify budget allocations per department or per program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kung napansin nga ninyo, napakabilis ang budget hearing ngayon. Kasi ang level of budgeting ng mga department, maintain lang, hindi gaya noon,” he explained.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published.